Kiedy kasa fiskalna jest wymagana?

Kiedy kasa fiskalna jest wymagana?

Kasa fiskalna w wielu przedsiębiorstwach jest narzędziem, pozwalającym rozliczyć należność. Jednak nie w każdej sytuacji kasa fiskalna jest wymagana. Postęp technologiczny pozwolił także stworzyć inżynierom ciekawy twór, jakim jest kasa fiskalna online, która ma w kilka lat wyprzeć z rynku fizyczne kasy fiskalne. Przy zakupie kasy fiskalnej warto dopasować rozmiar, a także zakres funkcji do specyfiki swojej działalności.

Kasa fiskalna – do czego służy?

Ewidencyjna kasa nazywa również kasą fiskalną to urządzenie o charakterze elektronicznym lub mechanicznym. Bez względu na typ każda kasa fiskalna (Poznań) pozwala rejestrować sprzedaż towarów i usług klientom, którzy nie prowadzą swojego biznesu czy też rolnikom, rozliczających się ryczałtowo. Przy użyciu takiego urządzenia następuje również ewidencjonowanie transakcji dokonywanych w obrocie detalicznym. Każda transakcja jest drukowana i wydawana klientom w formie paragonu czy faktury. Dla klienta to dowód sfinalizowania transakcji.

Kasa fiskalna – kiedy nie jest potrzebna?

Przedsiębiorstwo, które sprzedaje usługi czy towar organizacjom, czy firmom, funkcjonującym bez kasy fiskalnej nie musi posługiwać się również takim narzędziem. Osoby fizyczne prowadzące sprzedaż, lecz które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o zwolnienie, pozwalające nie stosować kasy fiskalnej. Jednak warto tutaj wspomnieć, że takie zwolnienie jest uzależnione od tego, jakie towary czy usługi chcemy sprzedać. Oprócz tego istotna jest również wysokość sprzedaży wynikającej ze zbycia towarów czy usług. Warunki otrzymania zwolnienia z korzystania z kasy fiskalnej określają przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług oraz wydanym rozporządzeniu autorstwa Ministra Finansów. Rozporządzenie określa czynności, które podlegają zwolnieniu z używania kasy fiskalnej. Mowa tutaj o dostawie towarów w systemie wysyłkowym, świadczenie usług osobom fizycznym, sprzedaży miejsc noclegowych, sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeniowych, a także świadczeniu usług edukacyjnych.

Kasa fiskalna – kiedy jest potrzebna?

Istnieją konkretne przypadku prowadzenia działalności, które wymuszają konieczność oparcia biznesu o kasę fiskalną. Jeśli dochodzi do sprzedaży paliw, sprzętu RTV, aparatów fotograficznych, wyrobów jubilerskich, sprzętów informatycznych, towarów objętych akcyzą, perfum czy części samochodowych to właściciel musi mieć kasę fiskalną. Oczywiście takie narzędzie jest konieczne także przy świadczeniach usług. Mowa tutaj o świadczeniu usług pasażerskich, naprawczych, finansowych czy kosmetycznych.