Na czym polega automatyzacja produkcji przemysłowej?

Na czym polega automatyzacja produkcji przemysłowej?

W ostatnim czasie wiele słyszymy o tak zwanej automatyzacji procesów produkcyjnych. Na czym to konkretnie polega? Jakie korzyści dla pracodawcy przynosi automatyzacja procesów w fabryce? Jakie obawy najczęściej wiążą się z automatyzacją? W jaki sposób roboty już teraz wspierają funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw? Sprawdźmy!

Automatyzacja produkcji – co kryje się pod tym terminem?

Na czym konkretnie polega automatyzacja produkcji? Polega na optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez realizację niektórych czynności pracowniczych przez maszyny i roboty. Te czynności pracownicze to przede wszystkim zadania powtarzalne monotonne – na przykład przekładanie przedmiotów na linii produkcyjnej, naklejanie naklejek czy składanie opakowań. W zakres zadań, które mogą być zautomatyzowane, wchodzi również przeprowadzanie transportu bliskiego. Transport bliski to inaczej transport wewnątrzzakładowy – czyli transport produktów i półproduktów na terenie zakładu pracowniczego. Transport ten może być przeprowadzany przez człowieka, wspólnymi siłami człowieka i maszyny (przykładem jest tutaj wykorzystanie pojazdów takich jak wózki widłowe i dźwigi) oraz wyłącznie przez maszyny – na przykład przy użyciu podajników i wysięgników. Jedną z obaw, jakie najczęściej towarzyszą terminowi automatyzacji, jest to, że maszyny odbiorą prace człowiekowi – czy faktycznie może się tak stać?

Czy człowiek zostanie zastąpiony przez maszyny w zakładach przemysłowych?

Oczywiście, automatyzacja z założenia polega na przejęciu części zadań od ludzi przez maszyny. Jednak czynnik ludzki będzie wciąż potrzebny, człowiek musi przecież sprawować kontrolę nad pracą maszyn. Niestety realizacja części procesów przez maszyny wiąże się z ograniczeniem załogi ludzkiej takiego zakładu. Warto jednak spojrzeć na to z innej perspektywy – człowiek może zająć się realizacją wyższych celów.

Korzyści płynące z automatyzacji w zakładzie przemysłowym

Korzyści automatyzacji są ogromne. Maszyny nie wykonują błędów, dlatego błąd produkcyjny zostaje ograniczony do wartości poniżej 1%. Maszyny nie muszą odpoczywać, więc zakład może funkcjonować 24/7. Maszyny są wydajniejsze, więc produkcja zakładu rośnie. Maszyny nie muszą otrzymywać pensji, co z kolei pozwala na optymalizację kosztów produkcyjnych, podobnie jak zresztą ograniczenie firmowej załogi. Ze względu na powyższe, w najbliższym czasie z pewnością coraz więcej przedsiębiorstw będzie wybierało innowacyjne rozwiązania z zakresu robotyki i wdrażało je w swoich fabrykach.