Rejestracja czasu pracy w ramach systemu kontroli dostępu

Rejestracja czasu pracy w ramach systemu kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu są powszechnie stosowane w zakładach pracy – natrafimy na nie zarówno w sieciowych restauracjach, jak i w fabrykach czy biurowcach. Dziś opowiemy nieco więcej o tym, w jaki sposób rejestruje się czas pracy w obiektach objętych takim systemem. Na jakiej zasadzie działa system kontroli dostępu i czy dzięki tej technologii można dokładnie poznać czas pracy pracownika? Czy dzięki wykorzystaniu tego systemu pracodawca może poznać dokładny stan osobowy załogi aktualnie znajdujący się w zakładzie? Zapraszamy do lektury!

System KD w zakładzie pracy

Na początek odczarujmy termin system KD. Jest to system służący do kontroli przepływu osób na danym terenie, czy w obiekcie. W jego ramach wyznacza się strefy, bądź sektory, na których teren przejście jest możliwe jedynie po pozytywnej weryfikacji w punkcie kontrolnym. Taki punkt kontrolny to na przykład bramki na lotnisku, czy też drzwi z czytnikiem kart magnetycznych. Najczęściej, w przypadku zakładów pracy stosuje się czytniki skanujące karty hybrydowe bądź karty Mifare – czyli karty magnetyczne, którym w ramach oprogramowania możemy udzielić uprawnienia do wejścia na teren danej strefy. Taką strefą może być na przykład przestrzeń biurowa, część produkcyjna lub kantyna w danym zakładzie pracy. Jeżeli wymienione strefy znajdują się w budynku objętym opisywanym dziś systemem, to przed wejściem na ich teren powinny znajdować się drzwi z czytnikiem kart magnetycznych.

Rola serwera w systemie KD

W momencie zeskanowania karty w czytniku urządzenie przesyła jej dane do serwera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie sterujące systemem. Informacja zwrotna przychodzi w ciągu kilku sekund – jeżeli weryfikacja przebiegła właściwie, to drzwi do danej strefy otworzą się. Jeżeli natomiast karta nie posiada wystarczających uprawnień dostępowych, to zamki w drzwiach pozostaną zablokowane. Serwer jest sercem takiego systemu – to komputer a konkretniej dysk, na którym zainstalowane jest oprogramowanie. Dlaczego o tym wspominamy? Bo takie oprogramowanie może być zainstalowane zarówno na serwerze wewnętrznym, jak i na tak zwanym serwerze chmurowym. Warto nadmienić, że jedynie instalacja oprogramowania na serwerze chmurowym pozwala na stałe działanie systemu – oprogramowanie wymaga stałego dostępu do danych, aby mogło weryfikować dane kart. Serwer chmurowy to tak zwany serwer zewnętrzny – dostęp do niego możemy mieć z poziomu dowolnego komputera z dostępem do internetu i oczywiście posiadając dane dostępowe.

System KD a weryfikacja czasu pracy

Dzięki wykorzystaniu systemu KD pracodawca wie dokładnie, ile czasu pracownik spędził w danej strefie. Każdy skan karty zapisuje się na serwerze, dlatego administrator może zweryfikować, ile czasu pracownik spędził na przerwie, o której godzinie rozpoczął pracę, a nawet to, gdzie obecnie przebywa na terenie zakładu. To nowoczesne rozwiązanie znacznie ułatwiające funkcjonowanie zakładu. Idealnie wpisuje się w wizję rewolucji przemysłowej 4.0, która na pierwszym miejscu stawia automatyzację i usprawnianie funkcjonowania zakładów przemysłowych.