System kontroli wejść i wyjść – jak działa automatyczna rejestracja czasu pracy? Sprawdźmy!

System kontroli wejść i wyjść – jak działa automatyczna rejestracja czasu pracy? Sprawdźmy!

Coraz więcej średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu wejść i wyjść w obiektach firmowych. Jak działa taki model rejestrowania czasu pracy? Czym jest system KD i jakie urządzenia wykorzystuje? Jaki wpływ ma wdrożenie systemu KD w automatyzacji procesów wewnątrzfirmowych? Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

  1. System KD – system kontroli wejść i wyjść
  2. System KD a rejestracja czasu pracy
  3. Automatyzacja procesów wewnątrzfirmowych dzięki wdrożeniu systemu KD

System KD – system kontroli wejść i wyjść

Na początek rozjaśnimy terminy „system kontroli wejść i wyjść” oraz „system KD”. System kontroli wejść i wyjść to system rejestrujący wejścia i wejścia na teren zakładu pracy. Jest to wersja systemu KD dostosowana do realiów funkcjonowania danego zakładu pracy. System KD to układ urządzeń elektronicznych (np. skanery) i mechanicznych (np. Zamki w drzwiach czy bramki) obsługiwany przez oprogramowanie. W ramach tego systemu dany obiekt podzielony jest na sektory – przed którymi znajdują się punkty KD (kontroli dostępu), sektorem może być na przykład dana trybuna, teren imprezy, pomieszczenie czy hala produkcyjna. Użytkownicy systemu mogą wejść na teren danego sektora po zeskanowaniu karty, lub kodu (wydrukowanego lub wyświetlonego na ekranie telefonu). Warunek wejścia na teren jest taki, że dany kod bądź karta magnetyczna musi mieć przydzielony wstęp na dany sektor przez oprogramowanie – dlatego osoby niepowołane nie mają na przykład możliwości wejścia na dany sektor na stadionie czy do części biurowej w zakładzie pracy.

System KD a rejestracja czasu pracy

Jak już się pewnie domyślasz, system kontroli wejść i wyjść pozwala na dokładną rejestrację:

  • czasu pracy,
  • przerw pracowniczych,
  • stref, po których pracownik przemieszczał się na terenie zakładu pracy.

Wszystkie te dane są rejestrowane przez oprogramowanie, do którego dostęp ma administrator – na przykład kierownik działu HR, czy właściciel firmy. Za pośrednictwem tego oprogramowania możemy również udzielać lub ograniczać dostępy do poszczególnych sektorów oraz sprawdzać statystyki czasu pracy – możliwości są ogromne.

Automatyzacja procesów wewnątrzfirmowych dzięki wdrożeniu systemu KD

Implementacja rozwiązań wchodzących w zakres systemu KD w zakładzie pracy umożliwia automatyzację szeregu zadań działu HR. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest wiele – automatyzacja to ograniczenie czynnika ludzkiego, a więc możliwość ograniczenia liczby pracowników w danym dziale. Kolejna sprawa to pełna kontrola nad aktualnymi zasobami ludzkimi – administrator oprogramowania widzi dokładnie, iloma aktualnie pracownikami dysponuje na danym dziale. Warto więc zastanowić się nad wdrożeniem systemu KD w swojej firmie – to nowoczesne rozwiązania, z którymi coraz częściej będziemy mieli do czynienia w przyszłości.